27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความอบต. เหนือเมือง รับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2563

อบต. เหนือเมือง รับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

สังกัด สำนักงานปลัดฯ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา

 

สังกัด กองคลัง

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ชั้น 2 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 - วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4351-9038 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

09 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 445 ครั้ง

Engine by shopup.com