27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ทหารกองหนุน จำนวน 3 อัตรา

2. บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานราชการ (ชาย/หญิง) สังกัด สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันจันทร์ที 20 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.00 นาฬิกาณ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

09 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 605 ครั้ง

Engine by shopup.com