27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลเมืองบางกรวย รับพนักงานจ้าง จำนวน 31 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 22 กรกฎาคม 2563

เทศบาลเมืองบางกรวย รับพนักงานจ้าง จำนวน 31 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 22 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 6 อัตรา
3. นักการ จำนวน 4 อัตรา
4. คนงาน จำนวน 3 อัตรา
5. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา
6. คนงาน (ประจำรถดูดสิ่งโสโครกและท่อระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 13 - 22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกรวย (โปรดแต่งกายชุดสภาพ)

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

09 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 518 ครั้ง

Engine by shopup.com