19 พฤษภาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2563

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. บุคลากรทางการศึกษา

1.1 ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

 

- พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

2. สายงานสอน

2.1 ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2.2 ผู้ช่วยครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2.3 ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

2.4 ผู้ช่วยครู วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา

 

- พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

3. บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา

3.1 ภารโรง จำนวน 2 อัตรา

 

4. บุคลากรสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

4.1 ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร (พนักงานจ้างตามภารกิจ 100 บาท) (พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท) สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 857, โทรสาร 02-363-9809

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1867 ครั้ง

Engine by shopup.com