27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เรื่อง รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง งานบริการด้านการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง งานบริการด้านการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

- เพศชายหรือหญิง จบการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา ขึ้นไป
- สามารถปฏิบัตินอกสถานที่ และนอกเวลาได้
- มีใจรักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 569 ครั้ง

Engine by shopup.com