11 สิงหาคม 2563

ดูบทความบช.น. รับบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 2563 วุฒิ ม.6 - ปวช. หรือเทียบเท่าเพศหญิง 150 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563

บช.น. รับบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 2563 วุฒิ ม.6 - ปวช. หรือเทียบเท่าเพศหญิง 150 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 


บช.น. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา 

 

  ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 23 ก.ค. 63)

  รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. - 20 ส.ค. 63) 

  พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 63 เป็นต้นไป)

 

 

(สมัครออนไลน์ "คลิก" )

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1023 ครั้ง

Engine by shopup.com