11 สิงหาคม 2563

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ อบรมเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

มทร.สุวรรณภูมิ อบรมเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ เทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรุณี คงสอน อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระครศรีอยุธยา

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 80 ครั้ง

Engine by shopup.com