11 สิงหาคม 2563

ดูบทความศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2563 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในช่องทางต่อไปนี้

1. ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ

2. ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2280-6115

3. ส่งทาง E-mail : recruitment.mot@gmail.com 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร / ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

27 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 680 ครั้ง

Engine by shopup.com