11 สิงหาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ 13/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตราและสำรอง

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราและสำรอง

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตราและสำรอง

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราและสำรอง

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตราและสำรอง

6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตราและสำรอง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม. 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-3438-8700-2, 0-3422-5818, 0-3432-1244 ต่อ 5117

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

27 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 143 ครั้ง

Engine by shopup.com