19 พฤษภาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (บริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (นโยบายและแผนกกองทุน) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วิเคราะห์โครงการ) จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (จัดการเงินกองทุน) จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชีปฏิบัติการ (จัดการเงินกองทุน) จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ประเมินผลและรายงาน) จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที ส.กทอ. เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.) โทรศัพท์ 0-2158-1460

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

29 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1810 ครั้ง

Engine by shopup.com