11 สิงหาคม 2563

ดูบทความคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ) ณ ห้อง DT 1201 สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หรือจัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ทางไปรษณีย์ EMS ส่งถึง "หน่วยบุคคล งานธุรการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 หากส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (055) 96-6063

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

29 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 80 ครั้ง

Engine by shopup.com