11 สิงหาคม 2563

ดูบทความหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด จำนวน 6 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สำหรับฉบับจริงให้นำมายื่นในวันสอบคัดเลือกที่อยู่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 (วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า "เอกสารสมัครงาน")

3. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

29 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 215 ครั้ง

Engine by shopup.com