27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความคาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

คาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

 

 

 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 คาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อช่วยเหลือประชาชน นำโดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นางตรีนุช สุขสุเดช ผอ.กลุ่มเลขาธิการกรม และคณะผู้บริหารสำนักงาน กศน. ได้ลงพื้นที่มอบอาหารและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแฟลตคลองเตย โดยกิจกรรมคาราวานจิตอาสาจะมีต่อเนื่องไปจนถึง 12 สิงหาคม 2563 

 

 

 
 
 
#กศน
#สมัครด่วน
#คาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

29 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 265 ครั้ง

Engine by shopup.com