11 สิงหาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเขตบึงกุ่ม รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563

สำนักงานเขตบึงกุ่ม รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

29 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 405 ครั้ง

Engine by shopup.com