11 สิงหาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พศหญิง) จำนวน 7 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบเร้อยโดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 111 ครั้ง

Engine by shopup.com