27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสพป.อ่างทอง รับครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

สพป.อ่างทอง รับครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา

1. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 6 อัตรา

3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

4. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา

5. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 582 ครั้ง

Engine by shopup.com