11 สิงหาคม 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 8 โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานสาธารณูปโภค กองช่าง จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานธุรการ กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท และผู้สมัครพนักงานจ้างประเภททั่วไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 63 ครั้ง

Engine by shopup.com