27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลราชบุรี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลราชบุรี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 6 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 4 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้นที่ 2 ตึกอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

  

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 175 ครั้ง

Engine by shopup.com