11 สิงหาคม 2563

ดูบทความกรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา (ส่วนกลาง)

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ส่วนกลาง)

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

4. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดการงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-6896 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ภาคเช้าเวลา 08.30 . ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมืองตนเองให้ครบถ้วน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 700 ครั้ง

Engine by shopup.com