11 สิงหาคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครนนทุบรี รับพนักงานจ้าง จำนวน 57 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 31 สิงหาคม 2563

เทศบาลนครนนทุบรี รับพนักงานจ้าง จำนวน 57 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 31 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครนนทุบรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

สำนักการคลัง

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักการช่าง

- ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักการศึกษา

- ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา

- ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) จำนวน 2 อัตรา

- ผู้ช่วยครู (คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา

- ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 2 อัตรา

 

 

1.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

- คนงานประจำรถขยะ จำนวน 10 อัตรา

- คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา

 

 

2. พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

- คนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา

- คนงาน จำนวน 3 อัตรา

- คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 5 - 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 120 ครั้ง

Engine by shopup.com