11 สิงหาคม 2563

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเสวนาวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเสวนาวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าเห็ดตับเต่ากับความมั่นคงทางอาหาร” ในงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) หมู่ที่ ๕ และบ้านคุ้งระกำหมู่ที่ ๗ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 43 ครั้ง

Engine by shopup.com