11 สิงหาคม 2563

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

 

 

 

นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรโดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 42 ครั้ง

Engine by shopup.com