19 พฤษภาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปทุมธานี รับพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ปทุมธานี รับพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา

2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

 

กองช่าง

3) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

4) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 5 อัตรา

6) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้

กองช่าง

1) คนงาน จำนวน 2 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

3) คนงานประจำรถขยะ จำนวน 9 อัตรา

4) คนงาน จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์สมัครให้ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2567-3488 ต่อ 202

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 922 ครั้ง

Engine by shopup.com