05 สิงหาคม 2563

ดูบทความอบต. ตูม ศรีสะเกษ รับพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2563

อบต. ตูม ศรีสะเกษ รับพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

1.4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

 

2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

2.1 ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา

2.2 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4596-0184 หรือทางเว็บไซต์ www.obttoom.go.th

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

31 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 56 ครั้ง

Engine by shopup.com