27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความอบต. หนองสะโน รับพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

อบต. หนองสะโน รับพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 สำนักปลัด จำนวน 3 อัตรา

5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก (สังกัด ศพด.อุดมชาติ, ศพด.บ้านโนนเลียง) กองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้สมัครด้วยตนเอง โดยขรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ตามขั้นตอนและวิธีการ (ตามไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

31 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 220 ครั้ง

Engine by shopup.com