27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลบึงกาฬ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลบึงกาฬ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

ลูกจ้างรายวัน

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 23 อัตรา

5. ตำแหน่งพนกงานทั่วไป (ปฏิบัติงานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 9 VIP และอายุรกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

  

 

 

 

 

31 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 170 ครั้ง

Engine by shopup.com