11 สิงหาคม 2563

ดูบทความน้องใหม่  มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  

น้องใหม่  มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  

 

 

 

 

ที่บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส)  รับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2563  ภายใต้โครงการบริจาคโลหิตรับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์

 

 

 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมทั้งให้นิสิตใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม  ได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ ช่วยเหลือสังคมและชุมชน ตลอดจนให้นิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำกิจกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์  นับเป็นกิจกรรมให้นิสิตใหม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดเพื่อสังคมส่วนรวม ตามค่านิยมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่า MSU FOR ALL (นิสิต มมส พึ่งได้) และให้นิสิตใหม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ และยังทำให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

 

 

 

 การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีมาตรการในการคัดกรองและป้องกันผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องการการแพร่เชื้อCOVID-19 โดยการวัดอุณหภูมิ การจัดที่ล้างมือและเจลแอลกอฮอลล์ ไว้บริเวณจุดตรวจทุกจุด รวมทั้งทำความสะอาดเตียง อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมมีจุดคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตามหลักเกณฑ์ โดยในวันนี้ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 236 คน คิดเป็น 94,400 ซีซี

31 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 71 ครั้ง

Engine by shopup.com