22 กันยายน 2563

ดูบทความสำนักงานเขตดุสิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2563

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 31 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดุสิต ระหว่างวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2563 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

06 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 782 ครั้ง

Engine by shopup.com