22 กันยายน 2563

ดูบทความกองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2563

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

 

ประกาศกองพลทหารราบที่ 11 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. (ชาย) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พลขับ   จำนวน  25  อัตรา

2. ตำแหน่ง ทั่วไป (เสมียน, พลสูทกรรม, พลสูทกรรม, พลวิทยุโทรเลข, พลทางสาย, พลสลับสาย)   จำนวน  18  อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์   จำนวน  5  อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างวิทยุ   จำนวน  2  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดจำหน่ายใบสมัครในวันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2563 และรับสมัครเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ อาคารเยี่ยมญาติ (หลังกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11) ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3898-1702

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 946 ครั้ง

Engine by shopup.com