22 กันยายน 2563

ดูบทความสำนักงานเขตสวนหลวง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563

สำนักงานเขตสวนหลวง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตสวนหลวง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 2 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

11 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 948 ครั้ง

Engine by shopup.com