25 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจภัณฑ์ มช. รับสมัครพนักงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจภัณฑ์ มช. รับสมัครพนักงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม     จำนวน 2 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม     จำนวน 2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์     จำนวน 2 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่บุคคลและบริหารงานทั่วไป     จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่พัสดุ     จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

1. สมัครทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fin.cmu.ac.th (ในหัวข้อประชาสัมพันธ์) กรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานการสมัครครบถ้วนมายัง E-mail : hr.fin.cmu@gmail.com

2. สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

14 กันยายน 2563

ผู้ชม 727 ครั้ง

Engine by shopup.com