27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารของกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 5 อัตรา

1. อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ กองอัยการศาลทหารกรุงเทพ สำนักงานอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

2. ประจำแผนกคดีแพ่งและสัญญา กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

3. ประจำแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

4. ประจำแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย 1 กองสงเคราะห์ทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

5. ประจำแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย 1 กองสงเคราะห์ทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://jag.mod.go.th/home.aspx หรือเว็บไซต์ https://jag.thaijobjob.com ในหัวข้อ "การรับสมัครและสอบคัดเลือก" โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด (ดูได้จากไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

21 กันยายน 2563

ผู้ชม 1178 ครั้ง

Engine by shopup.com