25 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 71 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 71 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563

 

 

 

 

 

 

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 9 อัตรา

4. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 4 อัตรา

5. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 4 อัตรา

9. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

14. ตำแหน่งพนักงานสถิติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

15. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

16. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

17. ตำแหน่งโปรแกรม ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

18. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

19. ตำแหน่งพนักงานพนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

20. ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

21. ตำแหน่งพนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา

22. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

23. ตำแหน่งพนักงานนิติกร ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา

24. ตำแหน่งพนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

25. ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

26. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 / เลขานุการ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา

27. ตำแหน่งพนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 โดยเข้าเว็บไซต์ www.mrta.co.th ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน ไปที่ สมัครงานออนไลน์

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

22 กันยายน 2563

ผู้ชม 963 ครั้ง

Engine by shopup.com