27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมยุทธศึกษาทหารบก รับนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบอกทั่วราชอาณาจักร และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 100 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2563 (ปิดการรับสมัครภายในเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 ตุลาคม 2563) ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/  หรือ www.radd-atc.com  ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน (ดูที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

02 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 1141 ครั้ง

Engine by shopup.com