27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถานบัน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถานบัน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบสามารถดำเนินการได้ 3 วิธีได้แก่

- ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (เว้นวันหยุดตามมติครม.)

- ส่ง E-mail มาที่ hr@nvi.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ส่งที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-5809729-31 ต่อ 602

 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

02 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 1181 ครั้ง

Engine by shopup.com