27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต รับครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2563

โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต รับครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา

1. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. วิชาเอกอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. วิชาเอกเกษตร(เพศชาย) จำนวน 1 ตำแหน่ง

5. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

6. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบุคคล ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

06 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 424 ครั้ง

Engine by shopup.com