27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลศรีธัญญา รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน 5 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 3 อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด     จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทุบรี ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

12 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 555 ครั้ง

Engine by shopup.com