27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตบางรัก รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

สำนักงานเขตบางรัก รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 5 อัตรา

1. โรงเรียนวัดหัวลำโพง จำนวน 2 อัตรา

2. โรงเรียนวัดม่วงแค จำนวน 1 อัตรา

3. โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 อัตรา

4. โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางรัก ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

15 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 397 ครั้ง

Engine by shopup.com