27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ส่วนกลาง

1. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานวัดระดับน้ำ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง สรั่งเรือ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1

1. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำ จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2

1. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4

1. ตำแหน่ง กะลาสี จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

1. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4

1. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5

1. ตำแหน่ง กะลาสี จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเรือขุด จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

1. ตำแหน่ง ช่างขุดลอก จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.md.go.th  หัวข้อ JOB ข่าวสอบออนไลน์ หรือ https://md.thaijobjob.com  ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

21 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 815 ครั้ง

Engine by shopup.com