27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตห้วยขวาง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานเขตห้วยขวาง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง (ชั้น 3) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

22 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 724 ครั้ง

Engine by shopup.com