21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 120 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 120 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโธิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      จำนวน 120 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. สมัครทางไปรณาณีย์ ระหว่างวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2563 (นับวันลงทะเบียนส่งเอกสาร) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครถึง กองบังคับการ กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านโคกยามู หมู่ที่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110

2. สมัครด้วยตนเอง (เตรียมหลักฐาน ทั้งฉบับจริง และ สำเนา) ณ อาคารห้องเรียนหมายเลข 7 (ดริลล์ฮอล) ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรนี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 15.00 น.

 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

02 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 2837 ครั้ง

Engine by shopup.com