21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 17 พฤศจิกายน 2563

แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 17 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา     จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล     จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมั้คร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร เลขที่ 613 หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-0031, 0-5571-0032 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

19 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 755 ครั้ง

Engine by shopup.com