21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     จำนวน 18 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ www.surinnso.go.th กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 2/5-6 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 0-4451-1931

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

19 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 287 ครั้ง

Engine by shopup.com