21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

  

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ1 (งานสำรวจ ประมาณราคางานก่อสร้าง) จำนวน 2 อัตรา

 


ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ1 (งานสำรวจ ประมาณราคางานซ่อมบำรุงทาง) จำนวน 2 อัตรา

 


ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ1 (งานธุรการ) จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ1 (งานบำรุงทางและสะพาน) จำนวน 14 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร จะต้องมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต เลขที่่ 129/1 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

19 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 298 ครั้ง

Engine by shopup.com