21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตดอนเมือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานเขตดอนเมือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ 1     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1     จำนวน 6 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ บ 1     จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส 1     จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดอนเมือง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

19 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 591 ครั้ง

Engine by shopup.com