21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

  

 

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอุรักษ์โบราณสถาน)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประติมากรรม)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน - พระ)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

5. ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร - นาง)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

6. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงเล็ก)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

7. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดเอก)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

8. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

9. ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (ชาย)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

10. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)     จำนวน 1 ตำแหน่ง

11. ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติงาน     จำนวน 1 ตำแหน่ง

12. ตำแหน่งประติมากรปฏิบัติงาน     จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครคัดเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเบ้าไปที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่
1/2564" ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

23 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 279 ครั้ง

Engine by shopup.com