21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับศักยภาพการเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เลขที่ 349 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-121-366 โทรสาร 053-121-265 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 225 ครั้ง

Engine by shopup.com