21 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมบัญชีกลาง รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2563

กรมบัญชีกลาง รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นิติกร (ปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป     จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักบัญชี (ปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป     จำนวน 5 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป     จำนวน 9 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป     จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) กลุ่มบริการ     จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) กลุ่มบริการ     จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.cgd.go.th หรือ https://cgd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 579 ครั้ง

Engine by shopup.com