25 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 103 อัตรา สมัครตั้งแต่ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 103 อัตรา สมัครตั้งแต่ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  8  อัตรา

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จำนวน  25  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ     จำนวน  70  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 00.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

02 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 405 ครั้ง

Engine by shopup.com