18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย)     จำนวน  10  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)     จำนวน  10  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัคและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักแพทย์ ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา
08.30 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

05 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 551 ครั้ง

Engine by shopup.com